අරුණ පුතු

“අපේ ලොවට පුතු නැග එන අරුණයිහද ගොමුවෙහි සොම්නස් පැණි පිරුණ යිරස සිතිවිලි පට එකමුතු කෙරුණයිපුතුට

Read More »

වැඩිහිටි නිවහන

             සතුනගෙ කතා රස කර කර කියන ලදසීයා ආච්චි කාගෙත් දිනුව හදසැනසෙනු පෙන්නේ වැඩිහිටි නිවහනක්කු

Read More »

මවුරට

අම්මා කිරිපිටි පෝලිමේ ය. අයියා ගෑස් පෝලිමේ ගෑස් ටැංකිය උඩ වාඩිවී හිස් අහස දෙස බලා

Read More »

ආගම් මාරුව

 මහා ගත් කතුවරයෙකු මාධ්‍යවේදියෙකු හා චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයකු වන චන්ද්‍රවංශ මහතා බැලීමට යා යුතු යැයි ආනන්ද

Read More »

Tell Us Your Idea About Sannasa