ඔබට කැමති සෝස් වර්ග, අයිස්ක්‍රීම් සහ මිශ්‍ර පලතුරු සමඟ රස විඳින්න ගෙදරදීම සාදා ගත හැකි උණුසුම් වොෆල්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • බිත්තර 02
 • සීනි ග්‍රෑම් 30
 • කිරි ග්‍රෑම් 500
 • උණු කළ බටර් ග්‍රෑම් 50 
 • බේකින් කුඩු තේ හැඳි 1/4 
 • පිටි ග්‍රෑම් 240

සාදා ගන්නා ක්‍රමය

 • සිහින් පෙරනයක් භාවිතා කර වියළි අමුද්‍රව්‍ය සියල්ල හලාගෙන පසෙකින් තබන්න.
 • බිත්තර සහ සීනි මිශ්‍ර කරගන්න.
 • උණු කළ බටර් සහ කිරි ඊට එකතු කරගන්න.
 • මේ මිශ්‍රණයට හලා ගත් වියළි අමුද්‍රව්‍ය එකතු කර ගැටිති නැති වන තුරු හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
 • මිශ්‍රණය හොඳින් පෙරාගන්න.
 • භාවිතයට පෙර මිශ්‍රණය ශීතකරණය තුළ තබා ගන්න.
 • වොෆල් තැටියට මිශ්‍රණය වක් කිරීමට පෙර, බ්‍රෂ් එකක් භාවිතයෙන් තැටිය මතුපිට බටර් තවරන්න.
 • බටර්ස්කොච්, ස්ට්‍රෝබෙරි හෝ චොකලට් වැනි ඔබ කැමති සෝස් වර්ග, අයිස්ක්‍රීම් සහ නැවුම් පලතුරු සමඟ ගෙදරදීම සාදා ගත් වොෆල්ස් උණු උණුවේම රස විඳින්න! 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More Posts

Popular Categories

Latest Posts

169675379_10225061704438614_2916904755295385553_n (1)
ඔබට කැමති සෝස් වර්ග, අයිස්ක්‍රීම් සහ මිශ්‍ර පලතුරු සමඟ රස විඳින්න ගෙදරදීම සාදා ගත හැකි උණුසුම් වොෆල්ස්
Screen Shot 2023-05-26 at 13.27
බන්ධනය වැරදී මියගිය ගුරුන්නාන්සේ...
Beethowan 1 (1)
හඬ නොඇසෙන මහා සංගීතවේදියා
Mix friut &baked merignue in Pineapple busket (1)
ඔබේ නිවසේ විශේෂ අවස්ථා සඳහා සරල අතුරුපසක්! - සූප විනෝදය

Contact Details

Social Media

Send us your ideas

© 2022 All rights reserved by Sannasa Media Group

Tell Us Your Idea About Sannasa