දයාරත්න වීරසේකර – ආලින්දය 

අද අපි ආලින්දයට ආරාධනා කලේ  ගුරුවරයෙක්,ඉහල රාජ්‍ය නිලධාරියෙක්,විද්වතෙක්,විශිෂ්ට පුවත්පත් විශේෂාංග  රචකයෙක් හා ග්‍රන්ථ කර්තෘ වරයෙක්

Read More »

පංච කල්‍යාණිය

මෙතරම් සෙනඟක් අවුරුදු උත්සවය නැරඹීමට පැමිණියේ පෞද්ගලික එෆ් එම් නාළිකාවේ ප්‍රසිද්ධ නිවේදකයෙකු උත්සවය මෙහෙයවීමට පැමිණි

Read More »

Tell Us Your Idea About Sannasa