මව්රට May 2022

රට වැසියෝ තම නායකයෙක් පත් කර ගැනීමෙන් බලාපොරොත්තු වන කරුණු බොහෝය. ඒ අතරින් රටේ දියුණුව,

Read More »

මවුරට

අම්මා කිරිපිටි පෝලිමේ ය. අයියා ගෑස් පෝලිමේ ගෑස් ටැංකිය උඩ වාඩිවී හිස් අහස දෙස බලා

Read More »

මෙල්බර්න් ශ‍්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයේ සේවාවන් හඳුනාගන්න..

මෙල්බර්න් හි ශ‍්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය වික්ටෝරිය , දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා සහ ටැස්මේනියා ප‍්‍රාන්ත වල

Read More »

Tell Us Your Idea About Sannasa